Kontakt:

JUDr. Jaroslav Čurda
Hlavenec 96
Předměřice nad Jizerou

+420 606 430 803
autoskola-hlavenec@seznam.cz www.autoskola-hlavenec.cz 

 

CENÍK

TYP KURZU CENA

B
Osobní automobily do 3.500 kg s max. s 8 místy k sezení mimo místa řidiče

17.000,- Kč  
B+E
Jízdní soupravy – osobní automobil a přípojné vozidlo nad 750 kg (pro tento typ kurzu musí uchazeč vlastnit řidičské oprávnění B)
5.000,- Kč  

B96
soupravy s přívěsem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

5.000,- Kč
 Jízda po splnění  základních  28 hodin 400,- Kč  
 Kondiční jízdy - hodina  (teoretická příprava je zdarma) 400,- Kč  
 Školení řidičů referentů - osoba 200,- Kč  
 Vrácení řidičského průkazu 5.500,- Kč  
 Opravné zkoušky - výuka předpisů o provozu vozidel 0,- Kč  
 Opravné zkoušky - opravná zkouška z jízdy  400,- Kč
 Za realizaci závěrečných zkoušek si Odbor dopravně správních agend  podle § 39a zákona
 č. 247/2000 Sb. účtuje správní poplatek  ve výši 700,-Kč

Uvedené ceny jsou konečné a zahrnují zákonem stanovenou výuku a výcvik. Ceny jsou smluvní ve smyslu Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Platbu je možné rozdělit na splátky.  
 

Bankovní spojení

Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 250998408
Kód banky: 0300