Kontakt:

JUDr. Jaroslav Čurda
Hlavenec 96
Předměřice nad Jizerou

+420 606 430 803
autoskola-hlavenec@seznam.cz
www.autoskola-hlavenec.cz

 

 

Nejčastější dotazy, které od Vás dostáváme

Za jak dlouho budu mít řidičský průkaz ?

 • Záleží na tom, jakou si při prvé hodině zvolíme frekvenci výuky a výcviku, obvykle kurz končí  po 6  týdnech.

 Jaký studijní materiál si mám pořídit ?

 •  Žádný. K výuce doporučujeme a používáme výukový set AUTOŠKOLA ? POHODLNĚ !

  Jedná se o originálně zpracovanou  učebnici, obsahující výukový CD ROM, který přináší velmi přehledný výběr  látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky. Učebnice a CD ROM  je pravidelně aktualizován a obsahuje testové otázky s tabulkami správných odpovědí.  
   

 • Tento studijní materiál obdržíte zdarma při prvé vyučovací hodině.  

 S jakým autem budu jezdit ?

 • Renault  Megane, 1,6 Expression, rok výroby 2010.
   

 Jak probíhá závěrečná zkouška ?

 •  Tato zkouška je posledním krokem k získání Vašeho řidičského oprávnění a má celkem dvě části, které vykonáte před zkušebním komisařem.

 1. Test, který probíhá na PC, je ohraničen časovým limitem 30 minut a obsahuje 25 otázek. Musíte dosáhnout minimálně 43 bodů z 50 možných, tedy 85 %.

 2. Praktická jízda.

 • Zkouška je vždy zahájena testem v budově Městského úřadu ve Staré Boleslavi, pořadí dalších dvou zkoušek určí přidělený zkušební komisař.

Kde najdu aktuální znění otázek k testům ?

 • Testové otázky jsou volně přístupné na internetových stránkách  http://etesty.mdcr.cz kde si je můžete neomezeně zkoušet.

Pokud neuspěji u zkoušky, kolikrát mohu zkoušku opakovat?

 • Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky, počet takových opakování může být libovolný. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za pět pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky. V opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

 Jsou poplatky autoškole konečné ? 

 • Ano, naše ceny jsou konečné, poplatek za lékařské vyšetření se řídí ceníkem Vašeho lékaře. Za realizaci závěrečných zkoušek si Odbor dopravně správních agend  podle § 39a zákona č. 247/2000 Sb. účtuje správní poplatek  ve výši 700,-Kč, který musíte uhradit v pokladně Městského úřadu Brandýs n/L.

Provádí se u osobního automobilu zkouška z  údržby vozidla ?

 • Ne, tato zkouška se již od 19.1.2013 neprovádí.