Kontakt:

JUDr. Jaroslav Čurda
Hlavenec 96
Předměřice nad Jizerou

+420 606 430 803
autoskola-hlavenec@seznam.cz
www.autoskola-hlavenec.cz

 

 

Mezi řidiči je vcelku rozšířenou informací, že po polovině trestu lze požádat o vrácení ŘP, ale ne každý řidič dokáže takovou možnost využít, případně žádost správně formulovat a podat.

Poradíme Vám, kdy a za jakých okolností můžete své řidičské oprávnění získat zpět, zpracujeme Vám příslušnou žádost o zkrácení sankce, či trestu. Vysvětlíme další postup nutný k navrácení řidičského oprávnění, včetně rozsahu přezkoušení.

O řidičský průkaz můžete přijít z následujících důvodů :

1. na základě rozsudku soudu – příslušný soud ukládá tzv. trest zákazu činnosti
2. na základě rozhodnutí správního orgánu
3. po dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení
4. ze zdravotních důvodů


Pozor na novelu zákona:

1.7.2013 nabyl účinnosti zákon č. 101/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. (o silničním provozu)

Žadatel o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl v důsledku

  • uloženého ZŘMV soudem (bez ohledu na délku zákazu) nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíc
     
  • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel,

musí nově prokázat zdravotní způsobilost a podrobit se dopravně psychologickému vyšetření u psychologa akreditovaného ministerstvem dopravy.

V takovém případě Vám zajistíme psychologické vyšetření - trvale spolupracujeme s akreditovaným dopravním psychologem PhDr. Lucií Mitáčkovou, která příslušná vyšetření provádí v okresech Nymburk a Praha východ